среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie prócz wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja plot z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku wypadków.

Plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także planowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki plastykowe na plot i furtę ze sztachet zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane plot z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy proponowane plot plastikowe na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий